خاندان بولتون

جرج. آر. آر. مارتین در خلق خاندان‌های مختلف در داستان ترانه یخ و آتش استعدادی بی‌نظیر دارد. او توانسته با الگوبرداری از ملل مختلف دنیا به‌خصوص کشورهای اروپایی، خاندان‌های جالب و پراهمیتی را در داستان ترانه یخ و آتش خلق کند که هر کدام سرنوشت جالبی دارند. یکی از این خاندان‌ها، خاندان بولتون نام دارد که نقشی مهم در داستان‌های ترانه یخ و آتش داشته و افراد مهمی از این خاندان برمی‌خیزند.

روس بولتون به‌عنوان لرد اصلی خاندان بولتون در داستان‌های ترانه یخ و آتش شناخته شده و در زمانی که داستان‌های وستروس توسط مجموعه ترانه یخ و آتش روایت می‌شود، این روس بولتون است که نقش اصلی در این خاندان را بازی می‌کند. برای همین لازم است پیش از مطالعه داستان‌های ترانه یخ و آتش، با این خاندان و ویژگی‌ها و تاریخچه آن به‌خوبی آشنا باشیم. ارتباط این خاندان با دیگر خاندان‌ها بخش وسیعی از داستان‌های ترانه یخ و آتش را تشکیل می‌دهد.

ویژگی ها و نشان خاندان بولتون

خاندان بولتون یکی از قدیمی‌ترین خاندان‌های وستروس است که در درد فورت زندگی کرده و لرد فعلی آن‌ها روس بولتون نام دارد. نشان این خاندان مردی پوست‌کنده با رنگ قرمز بر زمینه‌ای صورتی است. علت آن هم این است که این خاندان از دیرباز عادت داشتند پوست دشمنان خود را بکنند و این‌گونه آن‌ها را زجرکش می‌کردند. شعار این خاندان تیغ‌هایمان برنده است بوده و بنا به گفته عده زیادی در گذشته شعارشان یک مرد سلاخی شده هیچ رازی ندارد بوده است. این خاندان در کنار استارک‌ها یکی از قدرتمندترین خاندان‌های شمال وستروس است.

افراد خاندان بولتون دارای موهایی سیاه و خرمایی با چشمانی رنگی و قهوه‌ای هستند. بنا به گفته گذشتگان هیچ‌گاه بولتون‌ها جزو کسانی که به زیبایی مشهورند نبوده‌اند و برای همین چنین در برابر دشمنان خود خشن رفتار کرده‌اند. همچنین حیله‌گری یکی دیگر از ویژگی‌های افراد این خاندان بوده است تاحدی‌که در وستروس مشهور بوده که به هیچ بولتونی اعتماد نکنید. همچنین رقابتی تاریخی میان بولتون‌ها و استارک‌ها بر سر تصاحب قدرت وجود داشته است که در آن گاه بولتون‌ها برنده می‌شدند و گاه استارک‌ها. این رقابت البته همیشه با حیله‌گری و بی‌رحمی بولتون‌ها همراه بوده و برای همین چندان رقابت سالمی نبوده است.

تاریخچه و نسب خاندان بولتون

قدمت خاندان بولتون به زمان انسان‌های نخستین می‌رسد و برای همین جزو قدیمی‌ترین خاندان‌های وستروس محسوب می‌شوند. گویا در عصر قهرمانان بوده که خاندان بولتون به‌عنوان خاندانی مستقل و مشهور پا گرفته است. گویا از همان زمان عصر قهرمانان بوده که درگیری میان استارک‌ها و بولتون‌ها شکل‌گرفته است و درنهایت باعث شده این دو خاندان در چندین نبرد روبروی یکدیگر قرار گیرند. تا زمانی که استارک‌ها در زمان فتح وستروس توسط اگان فاتح به‌عنوان محافظ شمال برگزیده شدند، بولتون‌ها بر سر تصاحب این جایگاه ادعا داشتند و اجازه نمی‌دادند که شمال روز خوش به خود ببیند.

شورش بولتون علیه استارک ها

اولین قیام رسمی بولتون‌ها علیه استارک‌ها زمانی رخ داد که گری استارک‌های ولفزدن قیامی ناموفق را علیه استارک‌ها آغاز کردند؛ اما موفق شدند چندین لرد از خاندان استارک مثل پسر بائل را پوست‌کنده و پوستش را مانند یک پالتو بر تن کنند. این اقدامات وحشیانه موجب شد تا مدت‌ها این شایعه در شمال بپیچد که شاه افسانه‌ای شب که همه مردم شمال از آن وحشت داشتند در اصل یکی از لردهای بولتون است. بعدازاین شورش، چندین بار دیگر نیز خاندان بولتون بر علیه استارک‌ها قیام کردند؛ اما در نهایت در زمان هارلون استارک بود که بولتون‌ها مغلوب خاندان استارک شدند. پیروزی استارک‌ها بر بولتون‌ها این‌گونه میسر شد که هارلون استارک مجبور شد به مدت دو سال دردفورت را محاصره کرده و درنهایت لرد بولتون مجبور شد تسلیم شود.

این اتفاق حدود 1000 سال پیش رخ داد و بعد از شکست، بولتون‌ها قسم خوردند که عمل شنیع کندن پوست انسان‌ها را کامل کنار بگذارند. این قسم تا قرن‌ها پابرجا ماند اما شایعاتی وجود داشت که بولتون‌ها در خفا پوست دشمنان و زندانیان خود را می‌کنند. در زمانی که استارک‌ها با رابرت براتیون همراه شدند، بولتون‌ها نیز به‌عنوان پرچم‌داران شمال در این شورش شرکت کردند و به قیام رابرت کمک کردند. در نبرد ترادنت بود که بولتون‌ها در کنار استارک‌ها و به پشتیبانی از ند استارک و رابرت براتیون جانانه جنگیدند. این اقدام درنهایت باعث شد که بولتون‌ها برای چند سال به خاندان براتیون قسم وفاداری خورده و رابطه خود را با استارک‌ها بهتر کنند.

خاندان بولتون در زمان قیام راب استارک

زمانی که رابرت براتیون به‌عنوان پادشاه وستروس روی تخت آهنین نشست، برای مدتی صلح در وستروس برقرار شد. در این دوران ند استارک که لرد خاندان استارک بود و روس بولتون به وی قم وفاداری خورده بود، به‌عنوان دست شاه انتخاب شده و به پایتخت رفت. سفر ند استارک به پایتخت اما سفری شوم برای وستروس بود؛ زیرا بعد از اینکه ند پی برد میان سرسی لنیستر و جیمی لنیستر ارتباطاتی پنهانی وجود دارد و تمام فرزندان رابرت براتیون و سرسی لنیستر در اصل فرزندان جیمی و سرسی هستند، سرسی طی توطئه‌ای ابتدا شاه را مسموم کرد و سپس به دستور جافری براتیون که شاه جدید بود، گردن ند استارک را از تنش جدا کردند.

با این اقدام، پسر ند استارک در شمال قیامی را آغاز کرد که طی آن تمام پرچم‌داران خاندان استارک با وی متحد شدند و یکی از این پرچم‌داران خاندان بولتون بودند. در این دوران گویی لرد روس بولتون به‌صورت پنهانی با تایوین لنیستر اتحادی برقرار کرده بود و برای همین دوست نداشت لشکر بولتون‌ها به‌صورت رودررو با لنیسترها وارد نبرد شود. بااین‌حال وی درنهایت مجبور شد در نبرد گرین فورک با تایوین لنیستر رودررو شود. در ابتدا روس بولتون با تمام قوا وارد نبرد با لنیسترها نشد؛ اما در دهانه گذرگاه بود که بولتون‌ها تمام نیروی خود را به کار بردند تا نگذارند به لنیسترها آذوقه برسد. این اقدام موجب شد که ضربه سنگینی به لشکر لنیستر خورده و تایوین بولتون‌ها را دشمنی سرسخت در برابر خود بداند.

اتحاد بولتون با خاندان فری

در نبرد شمالی‌ها علیه لنیسترها، یکی از استراتژیک‌ترین مناطق که باید در اختیار استارک‌ها قرار می‌گرفت، قسمت‌هایی بود که در اختیار خاندان فری قرار داشت. برای همین لازم بود که با این خاندان اتحادی برقرار شود. روس بولتون به‌وسیله ازدواج با والدا فری که یکی از دختران والدر فری لرد خاندان فری بود، توانست اتحادی نسبی ایجاد کرده و مناطقی مثل روبی فورد و چهارراهی را در اختیار بگیرد. بعدازاین اقدام، روس بولتون مزدورانی را به نام اصحاب شجاع در اختیار گرفته و توسط آن‌ها موفق می‌شود هارنهال و چندین قلعه را تصرف کند. در کتاب‌های ترانه یخ و آتش آمده که آریا استارک و جیکن هگار در تصرف هارنهال به روس بولتون کمک کرده‌اند؛ اما این قسمت در سریال حذف شده است.

همچنین در کتاب ترانه یخ و آتش زمانی که تیان گریجوی موفق می‌شود وینترفل را تصرف کند، روس بولتون به رمزی اسنو که فرزند نامشروع خودش است دستور می‌دهد که وینترفل را از تیان باز پس گیرد. در این اقدام اما رمزی به نیروهای شمالی خیانت کرده و بعد از دستگیری تیان، با کمک نیروهای خود به وینترفل خیانت کرده و تمام افراد استارک موجود در آن جا را کشته و وینترفل را آتش می‌زند. در این اقدام سر رودریک کسل توسط رمزی بولتون کشته می‌شود.

دسیسه بولتون ها علیه استارک ها

در یکی از نبردهایی که رمزی بولتون توسط اصحاب شجاع دارد، آن‌ها موفق می‌شوند جیمی لنیستر را دستگیر کنند؛ اما با یک‌سری اقدامات این اصحاب، دست راست جیمی قطع می‌شود. روس بولتون با دیدن دست بریده جیمی به وی می‌گوید که به شرطی اجازه می‌دهد که او به پایتخت بازگردد که به تایوین بگوید روس بولتون در این اقدام نقشی نداشته است. در این دوران گویی روس بولتون با استفاده از واسطه‌گری خاندان فری اتحادی دوباره با تایوین لنیستر برقرار کرده و به وی قول داده است که در شب عروسی ادمور تالی و یکی از دختران والدر فری، کار استارک‌ها را برای همیشه تمام کند.

در طی این خیانت، یکی از غم‌انگیزترین اتفاقاتی که مسئول مستقیم آن خاندان بولتون و خاندان فری بودند در داستان‌های ترانه یخ و آتش رخ می‌دهد. در شب عروسی ادمور تالی و دختر والدر فری که راب استارک، کتلین استارک و همسر پابه‌ماه راب حضور دارند، افراد خاندان بولتون بعد از عیش‌ونوش فراوان، با چاقو گلو و شکم تمام استارک‌ها و افراد آن‌ها که در عروسی حاضر هستند را پاره کرده و به همین دلیل نام این عروسی را عروسی خونین می‌نامند. بعد از ین اتفاق، تایوین لنیستر به وفاداری بولتون‌ها ایمان می‌آورد و بولتون‌ها نیز کینه تاریخی خود از استارک‌ها را در عمل پیاده می‌کنند.

بولتون ها محافظین شمال و خاندان های قسم خورده

هنگامی که جنگ تمام می‌شود، تایوین لنیستر نیز به وعده خود عمل کرده و روس بولتون را لرد شمال خوانده و بعد از آن خاندان بولتون به‌عنوان محافظ شمال برگزیده می‌شوند. با انتخاب بولتون‌ها به‌عنوان محافظ شمال، دوباره رسم‌ورسوم خاندان بولتون بر شمال حاکم شده و افراد این خاندان دشمنان خود را پوست می‌کنند. این اقدام برای رمزی بولتون نیز فواید زیادی دارد؛ زیرا به وی اجازه داده می‌شود که به‌عنوان فرزند مشروع روس بولتون نام خانوادگی بولتون را استفاده کرده و وارث روس بولتون شود. رمزی بولتون یکی از کسانی است که روش پوست کندن را در وینترفل پیاده کرده و موجب وحشت مردم شمال می‌شود.

بعد از به‌قدرت‌رسیدن خاندان بولتون، به‌خاطر وحشتی که رمزی در میان مردم شمال ایجاد کرده خاندان‌های شمالی یکی پس از دیگری به خاندان بولتون سوگند وفاداری می‌خورند. این خاندان‌ها شامل: خاندان سروین، خاندان داستین، خاندان یورن وود، خاندان رایسول و خاندان استوت هستند. همچنین گری استارک‌ها از پرچم‌داران اصلی خاندان بولتون می‌شوند و برای همین خیانت، رمزی پوست تعداد زیادی از لردهای این خاندان را می‌کند. سرنوشت خاندان بولتون در داستان‌های ترانه یخ و آتش تا همین‌جا ترسیم شده است و هنوز مشخص نیست که در ادامه جایگاه این خاندان در وستروس به کجا خواهد رسید.

افراد مشهور خاندان بولتون

در میان افراد مهم خاندان بولتون، بیشتر از همه روس بولتون و فرزند نامشروع وی رمزی بولتون در کتاب‌های ترانه یخ و آتش مشهور و تأثیرگذار هستند. روس بولتون به‌خاطر اینکه لرد خاندان بولتون است شهرت دارد و رمزی بولتون نیز به‌خاطر شخصیت ترسناک و اعمال وحشیانه‌ای که در شمال انجام می‌دهد در چندین فصل داستان‌های ترانه یخ و آتش حضور دارد. سرنوشت روس بولتون تا حدی توضیح داده شد؛ اما درباره رمزی بولتون اطلاعات زیادی در دست نیست جز اینکه فرزند نامشروع روس بولتون بوده و مدتی نیز نگهبان سگ‌های تعلیم‌دیده خاندان بولتون بوده است.

همچنین در داستان‌های ترانه یخ و آتش رمزی به‌خاطر شکنجه‌هایی که بر سر تیان گریجوی می‌آورد شهرت داشته و خوانندگان بعد از آشنایی با شخصیت ترسناک وی، از او متنفر می‌شوند. گویا رمزی بولتون از کودکی بسیار آزاردیده و برای همین وقتی به سنین جوانی می‌رسد سعی دارد دیگران را آزار دهد تا این‌گونه حقارت و حرام‌زادگی خود را پنهان کند. رمزی بولتون همچنین به هیچ اصول اخلاقی و شرافتمندانه‌ای پایبند نبوده و برای رسیدن به قدرت از پا گذاشتن روی هیچ اصلی خودداری نمی‌کند. در سریال بازی تاج‌وتخت بهتر می‌توانید با این شخصیت منفور ارتباط گرفته و عمق شخصیت ترسناک وی را دریابید.

خاندان بولتون در سریال بازی تاج و تخت

سریال بازی تاج‌وتخت یکی از اقتباس‌های بی‌نظیر از داستان‌های ترانه یخ و آتش است که در سال‌های 2011 تا 2019 توسط شبکه اچ بی او ساخته و پخش شده است. در این سریال سرنوشت خاندان‌های وستروس با کمی تغییر به‌خوبی نمایش داده شده است. در این سریال خاندان بولتون نیز حضور دارد و نقش روس بولتون را در آن مایکل مک الاتون و نقش رمزی بولتون را ایوان ریون بازی کرده است. در این سریال ایوان ریون توانسته نقش منفور رمزی اسنو را به‌خوبی بازی کرد و باعث شود که مخاطبان با تمام وجود از وی متنفر شوند. همچنین بازی بسیار جذاب مایکل مک الاتون باعث جذابیت چند برابری سریال شده است.

در سریال بازی تاج‌وتخت سرنوشت خاندان بولتون بعد از انتخاب به‌عنوان محافظین شمال نیز نمایش‌داده‌شده است که البته از کتاب الهام گرفته نشده؛ زیرا هنوز این قسمت از داستان‌ها توسط جرج. آر. آر. مارتین نوشته نشده است. در این سریال بعد از اینکه روس بولتون محافظ شمال می‌شود و رمزی اسنو را جانشین خود می‌کند، رمزی سانسا استارک را به همسری خود برمی‌گزیند تا مردم شمال به‌خاطر حضور یک استارک در وینترفل او را بیشتر قبول کنند. در این زمان اما روس بولتون از همسر خود یک پسر به دنیا آورده و برای همین جانشینی رمزی متزلزل می‌شود. برای همین رمزی، همسر روس بولتون، خودش و فرزند تازه به دنیا آمده آن‌ها را می‌کشد. سپس وارد یک نبرد به جان اسنو که برادرناتنی سانسا است می‌شود.

در این زمان سانسا توانسته از دست رمزی اسنو فرار کند؛ اما برادر کوچک آن‌ها یعنی ریکان استارک هنوز پیش رمزی گروگان مانده است. در طی نبرد میان جان اسنو و رسمی اسنو که به‌عنوان نبرد حرام‌زاده‌ها شناخته می‌شود، ریکان در ابتدای نبرد با تله‌ای که رمزی اسنو برای جان گذاشته کشته می‌شود. درنهایت اما جان اسنو با کمک نیروهای لیتل فینگر که توسط سانسا برای کمک آورده شده‌اند شکست‌خورده و خوراک سگ‌های شکاری‌اش می‌شود که چند روزی است چیزی نخورده‌اند.

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید خالیخرید