اولنا تایرل یا اولنا ردواین یکی از شخصیت‌های بسیار مهم و تأثیرگذار داستان‌های ترانه یخ و آتش است که نقشی بسیار مهم در روند اتفاقات وستروس داشته و برای همین شناخت وی بسیار ضروری است. اولنا تایرل را ما در کتاب دوم مجموعه ترانه یخ و آتش به‌خوبی می‌شناسیم و این درست زمانی است که همراه نوه‌اش مارجری تایرل به پایتخت می‌آید تا از خاندانش مراقبت کرده و با تایوین لنیستر اتحاد میان تایرل‌ها و لنیسترها را تقویت کند. جرج. آر. آر. مارتین با خلق این زن قدرتمند قصد دارد نشان دهد که زنان خردمندی که به‌ظاهر نقشی در روند اتفاقات سیاسی ندارند، در اصل مهره اصلی بوده و فقط باید بادقت بیشتری به آن‌ها توجه شود.

اولنا تایرل (Olenna Tyrell)
پیشنهاد خرید

کتاب شوالیه مرموز

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

کودکی اولنا تایرل و ویژگی های شخصیتی

اولنا تایرل فرزند رونس فورد ردواین است که لرد یکی از خاندان‌های ریچ محسوب می‌شود. اولنا کودکی مبهمی دارد؛ زیرا بسیار سالخورده بوده و کسی اطلاع دقیقی از دوران خردسالی و نوجوانی وی ندارد. بااین‌حال گفته می‌شود بسیار زیبا بوده و برای همین خواستگاران زیادی داشته است. عده زیادی معتقدند زیبایی نوه وی یعنی مارجری تایرل به او رفته است. همچنین از دوران جوانی باهوشی و سیاست‌مداری وی بر همگان به‌خصوص پدرش مشهود بوده است.

اولنا تایرل در زمانی که اتفاقات اخیر رخ می‌دهد زنی سن بالا، زیرک، صادق و با حیله‌گری خاصی است که زبانش بسیار گزنده بوده و برای همین وی را ملکه خارها می‌نامند. فرزندش میس تایرل و نوه‌هایش سر لوراس و مارجری حسابی از وی حساب برده و می‌دانند که عمل‌کردن به توصیه‌های وی چقدر به نفع آن‌ها خواهد بود. شوخ‌طبعی اولنا نظر تیریون لنیستر را بسیار به خود جلب می‌کند و هر دو می‌دانند که دیگری چقدر باهوش بوده و نقش مهمی در تصمیمات کلان دارد.

پیشنهاد خرید

کتاب شمشیر قسم خورده

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

جوانی اولنا تایرل و ازدواج

هنگامی که اولنا تایرل جوان بوده یکی از افراد خاندان تارگرین قصد داشته با اولنا ازدواج کند؛ اما مشکلاتی مانع این وصلت شده است. بعدها اما با لوتور تایرل ازدواج کرد و همین باعث شد به های گاردن برده شود. این‌گونه بود که اولنا ردواین بانوی اول خاندان تایرل شد و توانست برای لوتور وارثی به نام میس تایرل به دنیا آورد. طبق گفته‌های خود اولنا، او از لوتور خوشش می‌آمد و وی را به‌خاطر مهربانی و توانایی جنسی بالا دوست داشت؛ اما همیشه نگران این بود که ساده‌لوحی لوتور باعث شود خاندان تایرل از صحنه قدرت خارج شود. برای همین از دوران جوانی آموخت که چگونه شخصاً امور را اداره کرده و اوضاع را کنترل کند.

جوانی اولنا تایرل و ازدواج
جوانی اولنا تایرل و ازدواج
پیشنهاد خرید

کتاب شوالیه آواره

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

فرزندان اولنا تایرل

اولنا تایرل دو فرزند به نام‌های میس تایرل و مینا تایرل برای لرد لوتور به دنیا آورد. از مینا تایرل اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و فقط در همین حد اطلاعات موجود است که با فردی از خاندان ردواین به نام پکستر ردواین ازدواج کرده است. میس تایرل اما جانشین لرد لوتور بود و برای همین اولنا تایرل سعی داشت او را طوری بار آورد که در آینده اوضاع خاندان تایرل را بهتر کند. برای همین به گفته خودش بعدازاین که فهمید میس تایرل نیز مانند پدرش ساده‌لوحی بیش نیست، او را از کودکی کتک نمی‌زد تا در آینده بتواند بهتر او را تحت کنترل درآورد.

فرزندان اولنا تایرل
فرزندان اولنا تایرل
پیشنهاد خرید

کتاب داستان های دانک و اگ

تومان 197,000تومان 197,000خرید و مطالعه

ارتباط اولنا تایرل با نوه ها

ارتباط اولنا تایرل با نوه‌هایش بسیار خاص بود و هر کدام را برای ساخت بخشی از آینده خاندان تایرل آموزش داده بود. هرچند لوراس شوالیه‌ای سرشناس شده بود؛ اما اولنا همچنان به وی نکاتی را آموزش می‌داد تا بهتر بتواند باسیاست رفتار کند. سرمایه‌گذاری اصلی وی اما روی مارجری تایرل بود که آرزوی ملکه شدن وی را هم اولنا در سر می‌پرورانید و هم پدرش میس تایرل. برای همین هر بار که مارجری موقعیت ازدواج با یک پادشاه را به دست می‌آورد این اولنا تایرل بود که از قبل تحقیق کرده بود و اجازه این کار را می‌داد.

پیشنهاد خرید

کتاب پرنسس و ملکه

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

ماجرای ازدواج مارجری

موقعیت ازدواج مارجری تایرل با پادشاه وستروس چندین بار پیش آمد و هر بار این اولنا تایرل بود که کارها را مدیریت می‌کرد. بار اول بعد از مرگ رابرت براتیون بود. وقتی رابرت براتیون در یک صحنه شکار زخمی شد و بعد از چند روز مرد، سرسی لنیستر و پسرش جافری براتیون قدرت را در دست گرفته و سر دست رابرت یعنی ند استارک را از بدنش جا کردند. این کار باعث شد که تعداد زیادی مدعی پادشاهی در سراسر وستروس قد علم کنند که یکی از آن‌ها برادر رابرت براتیون یعنی رنلی براتیون بود.

رنلی فردی بسیار خوش‌قلب بود که از قدیم‌الایام با خاندان تایرل ارتباط داشت و لوراس او را خیلی دوست داشت. برای همین وقتی مدعی جانشینی رابرت براتیون شد، خاندان تایرل از وی پشتیبانی کردند و رنلی نیز برای به‌دست‌آوردن اتحاد این خاندان به‌خصوص نظر مثبت اولنا، مارجری را به همسری خود درآورد. ازدواج مارجری و رنلی اما زیاد دوام نیاورد و رنلی توسط دسیسه برادرش استنیس براتیون در چادر خویش و شب قبل از حمله به دراگون استون کشته شد. گفته شده که اولنا تایرل زیاد با این وصلت موافق نبود؛ زیرا رنلی گرایش به جنس موافق داشت و شوهر خوبی برای مارجری نمی‌شد.

بار دوم، زمانی بود که استنیس قصد کرد که به وستورس حمله کند و برای همین تایوین لنیستر از لیتل فینگر خواست نزد بانو اولنا رفته و از وی مارجری را برای جافری لنیستر خواستگاری کند و در عوض تایرل‌ها نیز به پشتیبانی از لنیسترها وارد نبرد با استنیس براتیون شوند. گفته شده که اولنا تنها یک سؤال از لیتل فینگر پرسید بود و آن هم این که خلق‌وخوی جافری براتیون چگونه است و آیا شوهر خوبی خواهد بود؟ لیتل فینگر نیز مجبور شده بود که با دروغ جواب داده و از رذالت جافری چیزی نگوید. برای همین اولنا به این وصلت تن داده بود و لشکر تایرل‌ها در نبرد با استنیس به پشتیبانی از لنیسترها به پا خاستند. بعدازاین اتفاق، خاندان تایرل به پایتخت رفتند تا مقدمات ازدواج مارجری و جافری فراهم شود.

پیشنهاد خرید

کتاب شاهزاده سرکش یا برادر پادشاه

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

دسیسه اولنا تایرل برای مرگ جافری

در زمانی که اولنا تایرل در پایتخت حضور داشت، سعی کرد که از رفتار و ویژگی‌های شخصیتی جافری براتیون سر درآورد. در ابتدا رفتار وی را مستقیم زیر نظر می‌گیرد؛ اما چیزی دستگیرش نمی‌شود. برای همین ترتیب یک ملاقات خصوصی با سانسا استارک را می‌دهد که قرار بود روزی زن جافری شود؛ اما پدرش ند استارک توسط این موجود خونخوار گردن زده شده بود. سانسا ابتدا به‌خاطر ترس از جافری از وی تعریف می‌کند؛ اما بعدازاین که اولنا به وی اطمینان می‌دهد که خطری جان وی را تهدید نمی‌کند، سانسا لب به سخن گشوده و توضیح می‌دهد که جافری براتیون چه موجود خطرناک و ترسناکی است.

دسیسه اولنا تایرل برای مرگ جافریبعدازاین که اولنا باخبر می‌شود با چه موجود ترسناکی روبرو شده، دسیسه‌ای می‌چیند که طی آن جافری براتیون در روز عروسی‌اش مسموم شده و کشته شود. دسیسه اولنا کارساز شده و موفق می‌شود جان نوه‌اش مارجری را از دست این هیولا نجات دهد. در این دوران همچنین وی با تصمیم تایوین مبنی بر ازدواج سرسی با سر لوراس مخالفت می‌کند؛ اما تایوین به وی گوشزد می‌کند که اگر قصد دارد با مقر پادشاهی در اتحاد باقی بماند، باید با این تصمیم موافقت کند.

پیشنهاد خرید

کتاب آتش و خون

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

برگشت اولنا تایرل به های گاردن

در داستان‌های ترانه یخ و آتش تا همین‌جا از سرنوشت اولنا تایرل ترسیم شده و گفته نشده که بعدازاین که اولنا از پایتخت به های گاردن بازمی‌گردد چه اتفاقی برای وی می‌افتد. اولنا بعدازاین که مطمئن می‌شود مارجری با تامن براتیون که جانشین بعدی پادشاهی است ازدواج کرده و میس تایرل در شورای پادشاهی جایگاهی به دست آورده، سرزمین پادشاهی را ترک کرده و به های گاردن بازمی‌گردد. در اصل این نقشه‌های اولنا بوده که باعث می‌شود این افراد هرکدام به شکلی به قدرت برسند. بااین‌حال نمی‌تواند برای سر لوراس کاری کند و وی مجبور است با سرسی لنیستر ازدواج کند.

پیشنهاد خرید

کتاب رویایی از بهار

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

سرنوشت اولنا تایرل در سریال بازی تاج و تخت

در سریال بازی تاج‌وتخت که اقتباسی بی‌نظیر از داستان‌های ترانه یخ و آتش است، نقش اولنا تایرل را دایانا ریگ بازی می‌کند. در این سریال سرنوشت اولنا تا همین‌جایی که در داستان‌ها بیان شده کاملاً مشابه به تصویر کشیده شده است؛ اما بعدازاین که به های گاردن بازمی‌گردد، طی اتفاقی عجیب متوجه می‌شود که هم میس تایرل، هم مارجری و هم سر لوراس را در پایتخت کشته‌اند. داستان ازاین‌قرار است که سرسی به‌خاطر گرفتن قدرت از دستان مارجری به مذهبیون قدرت داده و آن‌ها نیز مارجری و لوراس را به جرم زنا و لواط دستگیر می‌کنند. مدتی بعد اما خود سرسی نیز دستگیر شده و مجبور می‌شود در شهر پیاده‌روی شرم انجام دهد.

این کار باعث می‌شود سرسی کینه بزرگی از مذهبیون به دل‌گرفته و درست روز محاکمه که تمام اعضای خاندان تایرل در سپت بیلور جمع شده‌اند و مذهبیون نیز منتظر آمدن سرسی هستند تا او را همراه لوراس و مارجری محاکمه کنند، سرسی با استفاده از مواد منفجره کل ساختمان سپت را منفجر کرده و باعث مرگ تمام اعضای خاندان تایرل شود. بعد از این ماجرا اولنا تایرل به‌شدت ناراحت شده و خود را شخصی درمانده و بی کس در دنیا می‌بیند. برای همین دست کمک به سمت دنریس تارگرین دراز می‌کند.

او ابتدا از دنریس می‌خواهد که مانند یک اژدها رفتار کرده و با استفاده از ۳ اژدهای غول‌پیکرش پایتخت را باز پس گیرد. اما وقتی متوجه می‌شود که دنریس قصد استفاده از اژدهایانش را ندارد، برای دفاع از های گاردن به آنجا بازمی‌گردد. های گاردن در این زمان توسط جیمی لنیستر محاصره شده و اولنا تایرل نیز مجبور می‌شود برای جلوگیری از کشته‌شدن مردمش تسلیم شود. هنگامی که جیمی وی را در قلعه خودش تنها می‌یابد، اولنا به جیمی می‌گوید که این او بود که جافری براتیون را کشت. برای همین جیمی نیز با خوراندن سم به بانو اولنا، به زندگی وی پایان می‌دهد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

425 تعداد بازدید

دیدگاه ها

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید خالیخرید