لایسا ارن، زنی است که نقش مهمی در داستان کلی ترانه یخ و آتش دارد؛ اما این نقش به‌اندازه نقش کتلین خواهرش یا افراد دیگری مثل جان اسنو و آریا استارک هیجان‌انگیز نیست. لایسا زنی است که نقش مادری خود را به‌خوبی ایفا کرده اما نتوانسته به خواسته‌هایش برسد و برای همین تنها با فرزندش ارتباط راحتی برقرار کرده و دیگران فقط خشمش را مشاهده می‌کنند. در چندین بخش از داستان ترانه یخ و آتش ما شاهد حضور پررنگ لایسا هستیم و برای همین باید بدانیم که این زن قوی چه سرنوشتی داشته است.

لایسا ارن تالی
پیشنهاد خرید

کتاب شوالیه مرموز

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

کودکی لایسا ارن و ویژگی ها

لایسا فرزند دوم هاستر تالی و مینسیا تالی است. خواهر بزرگ‌تر وی کتلین و برادر کوچک‌ترش ادمور نام دارند. لایسا در سرزمین ریورران به دنیا آمد و همان جا بزرگ شد. این دختر چنانچه گفته شده در کودکی به زیبایی خواهر بزرگش کتلین نبوده؛ اما چشمانی آبی و موهایی قرمز که ویژگی خاندان تالی بود را به ارث برده بود. برای همین به‌تدریج که به سنین جوانی رسید ظاهر زیبایش به‌مرور خود را نمایان کرد. از نظر اخلاقی نیز هم حسود بود و هم طمع زیادی برای تصاحب قدرت داشت. این شرایط باعث شده بود که همیشه خشمگین، تنها و گوشه‌گیر باشد. برای همین سعی می‌کرد خودش را از نظرها پنهان کرده و در جمع ظاهر نشود.

پیشنهاد خرید

کتاب شمشیر قسم خورده

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

پیتر بیلیش و جوانی لایسا

شاید تنها دوست کودکی لایسا ارن پتایر بیلیش بود. پتایر فرزند یکی از فرماندهانی بود که در جنگی با هاستر تالی همراه بود و کشته شد. قبل از مرگ از هاستر خواسته بود که از فرزندش پتایر محافظت کند و او نیز پتایر را از کودکی به ریورران آورده بود. پتایر که اصل‌ونسب مناسبی نداشت تنها در حد دوست دوران کودکی کتلین و لایسا باقی ماند. زمانی که پتایر به سنین جوانی رسید یک دل نه صد دل دلباخته کتلین شد.

 اما هاستر که ارتباط با خاندان‌های بزرگ از طریق ازدواج فرزندانش مهم‌ترین هدفش بود این خواستگاری را رد کرد. پتایر اما از لایسا هم خواستگاری کرد؛ اما پدر باز اجازه صورت‌گرفتن این وصلت را نداد. لایسا اما از این که انتخاب اول پتایر نبود بسیار ناراحت شد و از خواهرش کینه به دل گرفت. زمانی که کتلین با ادارد استارک که از مردان نیک روزگار بود ازدواج کرد دامن این حسادت بالا گرفت و منجر به قطع ارتباط لایسا با خواهرش شد.

پیشنهاد خرید

کتاب شوالیه آواره

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

ازدواج لایسا تالی با جان ارن

در ابتدا هاستر تالی از تایوین لنیستر قول جیمی لنیستر خوش‌قیافه و وارث کسترلی راک را برای لایسا گرفته بود؛ اما جیمی که دلباخته خواهرش بود برای جلوگیری از این ازدواج به گارد سلطنتی پیوست و این‌گونه مانع ازدواجش با لایسا شد. هر چقدر لایسا بدخلق بود با این حرکت جیمی بدخلق‌تر شد. در نهایت اما جان ارن به خواستگاری لایسا آمد. جان ارن لرد خاندان ارن بود که در نبرد هاستر تالی به همراه استارک‌ها و براتیون‌ها علیه تارگرین‌ها با آن‌ها متحد شده بود. جان ارن مردی شریف بود که به‌خاطر اتحاد با خاندان تالی به خواستگاری لایسا تالی آمد و از آن زمان به بعد نام لایسا به لایسا ارن تغییر کرد.

بعد از پیروزی که توسط جان ارن، ادارد استارک و هاستر تالی و نیروهای آن‌ها نصیب رابرت براتیون شد، شاه رابرت بر تخت آهنین نشست و جان ارن را دست خود ساخت. جان نیز با داشتن این مقام مهم به خواستگاری لایسا آمد و باعث شد که لایسا برای نزدیک به ۱۰ سال خوشبختی را حس کند. لایسا به همراه ارن به پایتخت رفته و در آنجا به‌عنوان بانویی درباری زندگی خوشی را آغاز کرد. اما متأسفانه این زندگی چندان نپایید و جان ارن کشته شد.

پیشنهاد خرید

کتاب داستان های دانک و اگ

تومان 197,000تومان 197,000خرید و مطالعه

لایسا بعد از مرگ جان ارن

جان ارن در زمانی که درست شاه بود به موضوعی بسیار حساس پی برد. وی دریافت که جیمی لنیستر و سرسی لنیستر، با هم ارتباط دارند. سرسی لنیستر همسر شاه رابرت بود و برای همگان سؤال بود که چرا فرزندان رابرت هیچ‌کدام شبیه پدر نیستند و دقیقاً ویژگی‌های ظاهری مادر و دایی یعنی جیمی لنیستر را به ارث برده‌اند. جان ارن برای رسیدن به پاسخ این سؤال شروع به تحقیق کرد و در نهایت دریافت که علت آن این است که همه این فرزندان حاصل رابطه سرسی و جیمی لنیستر هستند. با فاش‌شدن این راز نزد جان ارن، سرسی نقشه قتل وی را کشید. با مرگ جان ارن، لایسا ارن مجبور شد به سرزمین شوهرش یعنی اری بازگردد و در آنجا زندگی کند.

لایسا بعد از مرگ جان ارن
لایسا بعد از مرگ جان ارن

بعد از مرگ جان ارن، شاه رابرت به یاد دوست قدیمی‌اش ادارد استارک افتاد که در شورش به وی کمک کرده بود و اکنون همراه کتلین استارک و فرزندانش در وینترفل زندگی می‌کرد. رابرت قصد داشت از ادارد استارک بخواهد که دست جدید وی شود. بعدازاین که ادارد استارک این پیشنهاد را قبول کرد و به پایتخت آمد، متوجه شد که گویی این لنیسترها هستند که پایتخت را کنترل می‌کنند. برای همین به آن‌ها مشکوک شد و بعد از مدتی او نیز چیزی که جان ارن را دریافت بود فهمید. سرسی که دید دیگر چاره‌‎ای برایش نمانده نقشه قتل رابرت را کشید و نقشه‌اش عملی شد. بعدازاین که رابرت براتیون با نقشه سرسی کشته شد ادارد استارک نیز دستگیر شد و بعد از مدتی اعدام شد.

پیشنهاد خرید

کتاب پرنسس و ملکه

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

مبارزه با تیریون لنیستر

در سفری که شاه برای آوردن ادارد استارک به وینترفل رفته بود، اعضای مهم خاندان لنیستر مثل تیریون لنیستر هم حضور داشتند. تیریون اما در وینترفل نمانده بود و برای مشاهده دیوار به شمال رفته بود. قبل از اعدام ادارد استارک نیز لایسا ارن در نامه‌ای به خواهرش هشدار داده بود که گویا مرگ جان ارن دسیسه‌ای بوده که لنیسترها در آن نقش داشته‌اند. در زمانی که شاه و لنیسترها در وینترفل حضور داشتند برن استارک به طرزی مشکوک از بالای قلعه افتاده بود و در زمانی که در بستر بود شخصی ناشناس قصد کرده بود که با خنجری که گویا متعلق به تیریون لنیستر بود وی را بکشد.

این موارد و دیدار کتلین استارک با پتایر بیلیش که اکنون از اعضای شورای شاهی شده بود و صحبت‌هایش درباره بدطینتی تیریون لنیستر باعث شد که کتلین در هنگام بازگشت به وینترفل و دیدار با تیریون، وی را دستگیر کرده و با خود به اری ببرد تا خواهرش حسابش را برسد. لایسا اری نیز تیریون را به اعدام محکوم کرد؛ اما تیریون با درخواست محاکمه با مبارزه توانست با کمک مزدوری به نام بران از اعدام نجات پیدا کند.

پیشنهاد خرید

کتاب شاهزاده سرکش یا برادر پادشاه

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

تنها با فرزند

بعدازاین که ادارد استارک اعدام شد، هفت‌اقلیم وارد شورشی بی‌پایان شد و از هر طرف خاندان‌های بزرگی مثل استارک، براتیون، لنیستر و… دیگر نبرد با یکدیگر شدند. تنها کسی که باسیاست مانع ورود مردمانش به نبرد شد، لایسا ارن بود که اجاره نداد اری و مردمانش پایشان به جنگ باز شود. برای همین وقتی پتایر بیلیش به همراه سانسا استارک، دختر ادراد استارک از پایتخت فرار کردند به اری پناه بردند و لایسا ارن نیز به آن‌ها پناه داد. در این مدت لایسا با تنها فرزندش که عقل درست حسابی هم نداشت در اری زندگی می‌کردند و بعد از ورود پتایر به اری، با وی ارتباط برقرار کرده و انتقام ردشدن دوران جوانی‌اش را گرفت.

پیشنهاد خرید

کتاب آتش و خون

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

لایسا ارن در سریال بازی تاج و تخت

داستان زندگی لایسا ارن در سریال بازی تاج‌وتخت تقریباً مشابه چیزی است که گفتیم؛ یعنی مطابق داستان کتاب های ترانه آتش و یخ است. با این تفاوت که در سریال در نهایت توسط پتایر بیلیش از دروازه ماه اری به پایین پرتاب می‌شود. داستان این‌گونه است که لایسا ارن بعدازاین که درمی‌یابد دختری که همراه پتایر بیلیش به اری آمده همان سانسا استارک است، حسادتش فوران کرده و با پتایر درگیر می‌شود. پتایر نیز وی را از دروازه ماه به پایین پرتاب می‌کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیگر شخصیت های آرین یا ارن

129 تعداد بازدید

دیدگاه ها

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید خالیخرید