نژاد آینور ها در ارباب حلقه ها

آینور‌ ها (Ainur) عنوان ( مفرد آینو ) ارواح الاهی را داشتند که به “قدیس‌ها” نیز معروف بودند. آن‌ها اولین موجوداتی به شمار می‌رفتند که از طریق ایلوواتار (به نام یگانه شناخته می شود، یعنی خالق دانای کل و قادر مطلق در دنیای ارباب حلقه ها)، “نظم” والار (نیرو‌های آردا بودند که جهان را شکل دادند) و مایار، که قبل از Eä (نام کوئنیا برای جهان است، به عنوان تحقق رویای آینور) ساخته شده بودند، شکل گرفتند. آینور متشکل از والار و مایار بودند. (والار همان خدایان ارباب حلقه ها هستند مانند مانوه و آئوله و مایار ها همان عقاب ها و جادوگرانی مانند گندالف، سارومان و حتی سائورون هستند)

آینورها با آتش مخفی افروخته شدند
آینورها با آتش مخفی افروخته شدند

تاریخچه آینور ها

ریشه‌ آینور

آینور‌ها عنوان نخستین و قدرتمندترین موجوداتی را شامل می‌شوند که قبل از شروع جهان از طریق ایلوواتار خلق شدند. آینور‌ها در واقع “فرزندان‌ اندیشه ایلوواتار ” شناخته می‌شدند که هر یک از آن‌ها تنها بخشی از ذهن ایلوواتار را که می‌توانستند از آن سرچشمه بگیرند، می‌دانستند. استثنا در این خصوص ملکور، عنوان بزرگترین آینور را تشکیل می‌داد، که قادر بود بخشی از قدرت های بقیه را داشته باشد. اگرچه همگی آینور‌ها از‌ اندیشه ایلوواتار تشکیل شده بودند، ولی در ذهن او بعضی از آن‌ها شامل خواهر و برادر بودند. به عنوان نمونه، شخصیت‌هایی همچون ملکور و مانوه، برادر خوانده می‌شدند.

ارو ایلوواتار که به نام یگانه نیز شناخته می شود
ارو ایلوواتار که به نام یگانه نیز شناخته می شود

آینور‌ها “با شعله فنا ناپذیر (یا همان آتش مخفی، قدرت اسرارآمیز خلقت ارو ایلوواتار بود) افروخته شدند “. ایلوواتار به آنها آموزش‌هایی می‌داد که یکی از آن‌ها موسیقی بود تا اینکه توانست آن‌ها را گرد هم آورد و موسیقی آینور را تشکیل دهد. آهنگ بزرگی که توانست چشم انداز ایلوواتار و در نهایت دنیای حقیقی آردا را بیافریند.

در داخل Eä (رویای آینور)

از راه موسیقی آینور، ایلوواتار موفق شد چشم‌اندازی از جهان را شکل دهد و همچنین بسیاری از ذات و سرنوشت آن را برای آن‌ها شرح داد – اینطور که پیداست آینور‌ها دانش زیادی از جهان را در بَردارند، ولی قادر مطلق نیستند یعنی مانند ایلوواتار دانای کل نیستند. سپس ایلوواتار (که به نام خدای یگانه نیز شناخته می‌شود، خالق دانای کل، قادر مطلق و همه چیز خیرخواه است) به جهان وجود حقیقی بخشید. بسیاری از آینور‌ها قصد داشتند پایین آیند و آن را در آمادگی برای آمدن فرزندان ایلوواتار یعنی (هینی ایلوواتارو یا اروهینی، دو نژاد الف‌ها و انسان ها هستند) تشکیل دهند. چهارده نفر از این آینور‌های بزرگ والار یا قدرت‌های آردا شدند. پانزدهم، ملکور، از آن مسیر دور شد و به مورگوث، دشمن تاریکی معروف شد. بسیاری از آینور‌های کوچکتر که والار‌ها را تا قلمرویِ آردا همراهی کردند به عنوان مایار (نوعی از ارواح بودند که به Ëa فرود آمدند تا به والار‌ها در شکل دادن به جهان کمک کنند) شناخته می‌شوند. (عقاب ها، جادوگران و بالروگ ها نوعی مایار هستند)

مایار نوعی از ارواح بودند
مایار نوعی از ارواح بودند

آینور‌هایی که در شروع آن به جهان راه پیدا کردند و در پایان به آن وصل شدند. اگرچه ملکور در پایان از طریق دیگران به خلأ (فضای خالی بیرونی یا خلأ بی‌زمان اصطلاحی بود که به طرق مختلف استفاده می‌شد) پرتاب شد، اینطور پیشگویی شده است که او قادر است قبل از پایان برگردد (دوران داگور راگوراث یا همان آخرالزمان آردا). اطلاعات زیادی از آینده نهایی آینور‌ها، حتی از طریق خودشان، وجود ندارد، ولی اینطور گفته شده‌اند که پس از مرگِ جهان، آن‌ها موسیقی دوم آینور را طوری خواهند ساخت که حتی آردا از اولش هم بزرگ تر ساخته می شود.

مشخصات آینور

آینور‌ها موجوداتی به نظر می‌رسند که جاودانه و فرشته‌ای شکل هستند، با این حال متشکل از جنسیت هم هستند. آن‌هایی که بعد‌ها به آردا فرود آمدند، از شکل‌هایی برخوردارند که ظاهرِ معمولی مردانه دارند و حتی شمایلی مؤنثی به خود گرفتند تا برای الف‌ها ظاهر شوند، و حتی باید عنوان کرد که از جنسیت ذاتی مذکر یا مؤنث برخوردارند، حتی اگر بدون شکل باشند. این به این خاطر گفته شده است که جنسیت آن‌ها بر پایه وجودشان شکل گرفته است، به طوری که ممکن است مستقل از هر شکل فیزیکی به خود بگیرند.

فرزندان ایلوواتار
فرزندان ایلوواتار

ولی برعکس فرزندان ایلوواتار، آن‌ها در واقع به hröar (به معنای “جسم یک موجود” است) احتیاج ندارند. با این حال، آن‌ها قادر هستند شکل فیزیکی ملموسی به نام فانا (یک اصطلاح کوئنیایی است که برای توصیف شکل فیزیکی که توسط آینور‌ها در هنگام تمایل به داشتن بدن‌های محسوس به خود می‌گیرد، استفاده می‌شود) داشته باشند، ولی در واقع این تجلی روح آن‌ها است و آن‌ها از نظر فنی از بدنی که مانند الف و مرد است، تشکیل نشده‌اند. به این ترتیب، یک آینو قادر نیست کاملاً کشته شود. با این وجود، روح آینور را می‌توان ضعیف کرد، طوری که مانع از توانایی آن‌ها در ایجاد شکل‌گیری و حتی تأثیرگذاری بر جهان شود. مانند اتفاقی که در انتهای سه گانه ارباب حلقه ها برای سائورون می افتد.

گندالف یکی از پنج ایستاری بود که توسط والارها در عصر سوم به سرزمین میانه فرستاده شد
گندالف یکی از پنج ایستاری بود که توسط والارها در عصر سوم به سرزمین میانه فرستاده شد

به عنوان نمونه، روح سائورون به طور متوالی از طریق آسیب‌های متعدد رو به تضعیف شدن رفت، وقتی که او توسط هوان در قالب یک گرگینه به شکست منتهی شد. در سقوط نومنور (یا غرق شدن نومنور نیز نامیده می‌شود، نابودی کامل جزیره نومنور بود)، توانایی او در شکل‌گیری فیزیکی رو به زوال رفت. شکست او در نبرد آخرین اتحاد (در پایان دوران دوم) زمانی شکل گرفت که قدرت خود را در شکل فیزیکی از دست داد و در نهایت مجبور شد حدود ۱۰۰۰ سال توانایی خود را در بخشی از شرق کسب کند. در نتیجه با از بین رفتن حلقه یگانه که قدرت او را برای تأثیرگذاری بر جهان به کلی نابود کرد، روح او را به حالتی دگرگون شد که دیگر قادر نبود شکل فیزیکی به خود بگید و تاثیری بر جهان آردا بگذارد و آسیبی وارد کند.

نژاد مردان یکی از اقوام فرزندان ایلواتار بودند
نژاد مردان یکی از اقوام فرزندان ایلوواتار بودند

هیچ یک از این چیز‌ها منجر به این جریان نشد که سائورون را مستقیماً بکشد. زمانی که سارومان از طریق گریما (مشاور ارشد پادشاه Théoden از روهان و پسر Gálmód بود) کشته شد، با سرنوشت مشابهی نسبت به سائورون مواجه شد – به خاطر اعمال شیطانی که از سمت او صورت گرفته بود، روح او با نابود شدن روح سائورون از بین رفت. ولی زمانی که گندالف خاکستری از طریق دورینز بِن بالروگ در اتفاقات کتاب یاران حلقه به قتل رسید، نه تنها او را بازگرداندند، بلکه روحش را به شکلی تقویت کردند که به طور قابل توجهی به شکلی حتی قدرتمندتر از سارومان بود که پس از آن همانطور که در کتاب دو برج مشاهده شد، به جای گندالف خاکستری به او گندالف سفید می‌گفتند.

ملکور در بین آینور‌ها عنوان قدرتمندترین را به خود اختصاص داده بود یعنی (بزرگتر از مجموع بقیه والارها)، و روح او به جای نابود شدن، باعث شد توسط درب شب (دروازه‌ای در دوردست ترین غرب بود که به بهشت و یا خلاء منتهی می‌شود) به خلأ از قلمروی آردا تبعید شود. اینطور پیش‌بینی شده است که ملکور در آخرین روز‌های آردا به داگور داگوراث (به عنوان دومین پیشگویی ماندوس یا به سادگی آخرین نبرد شناخته می‌شود) باز می‌گردد تا آخرین رویارویی را با والار و فرزندان ایلوواتار داشته باشد. در این رویارویی اینطور آمده است تمامی آردا بر اثر آتش جنگ ملکور مقابل والار، نابود می‌شود و پس از شکست نهایی مورگوث، آهنگ دوم آینوز نواخته می‌شود و اینبار آردا زیباتر و کامل‌تر از قبل آفریده می‌شود زیرا دیگر ملکور دستش از آردا کوتاه ممی‌ماند و نمیتوانند مانند قبل خرابکاری کند و شکل آردا را بهم بریزد.

یاوانا گاهی به شکل یک درخت در می آمد
یاوانا گاهی به شکل یک درخت در می آمد

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید خالیخرید