بریندن تالی شوالیه‌ای خوش‌آوازه است که در داستان ترانه یخ و آتش نقشی مهم در مبارزات راب استارک ایفا کرده و ما در آن جا با وی بیشتر آشنا می‌‎شویم اما دلاوری‌ها و بخش اعظم زندگی وی به دوران قبل از جریان‌های بازی تاج‌وتخت بازمی‌گردد. این شوالیه در اصل یکی از کسانی است که باعث شد خاندان تالی افتخاراتی بزرگ کسب کرده و نامشان در سراسر هفت‌اقلیم بپیچد. جی. آر. آر. مارتین توانسته به‌خوبی نقشی مهم برای شخصیتی که اندازه ادارد استارک موردتوجه نیست ولی مانند وی شریف است به بریندن بدهد.

بریندن تالی
پیشنهاد خرید

کتاب شوالیه مرموز

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

کودکی بریندن تالی و ویژگی های ظاهری

بریندن فرزند دوم لرد تالی است. فرزند اول هاستر تالی بود که بعد از مرگ پدر لرد خاندان تالی شد. بریندن تالی تمام ویژگی‌های ظاهری و رفتاری خاندان تالی را به ارث برده بود. قامتی بلند، چشمانی روشن و موهایی قرمز که در زیر این ظاهر جذاب قلبی مهربان، مردی وظیفه‌شناس و شوالیه‌ای دلیر قرار داشت. بریندن از همان کودکی عاشق مبارزه و کار با شمشیر بود برای همین وقتی به سنین نوجوانی رسید ملازم لرد دری شده و از این طریق توانست شوالیه شود.

پیشنهاد خرید

کتاب شمشیر قسم خورده

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

دوران جوانی بریندن تالی

بریندن تالی در زمان جوانی تا آن جا که راه شاهی اجازه می‌داد در نبردها شرکت کرد و برای خود افتخار کسب کرد. اولین نبردی که باعث شد باقی شوالیه‌ها وی را بشناسند، نبرد ناین پنی کینگز بود. در این نبرد که هاستر تالی هم در آن حضور داشت، بریندن تالی به‌عنوان مبارزی چیره‌دست خوش درخشید. سپس با شرکت در نبرد دسته ناین بود که در کنار سر باریستان سلمی شمشیر زد و باریستان کار وی را پسندید. بعدازاین که شوالیه دره ارن شد همواره زرهی چرمین به تن می‌کرد تا بتواند راحت در مبارزات مانور دهد.

دوران جوانی بریندن تالی
دوران جوانی بریندن تالی
پیشنهاد خرید

کتاب شوالیه آواره

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

ارتباط با هاستر تالی

ارتباط میان هاستر تالی که شخصیتی شوخ و خودبین داشت با بریندن تالی که مردی شجاع و خوش قبل بود چندان مناسب نبود. هاستر همیشه بریندن را به‌خاطر هر کاری به تمسخر می‌گرفت و یک‌بار که هاستر تالی او را بز سیاه گله تالی نامید، بریندن به هاستر یادآوری کرد که نشان خانوادگی آن‌ها ماهی است و برای همین ماهی سیاه گله تالی بیشتر به او می‌خورد. از آن زمان بود که لقب وی به ماهی سیاه یا بلک فیش تغییر کرد و این نام برای همیشه رویش ماند.

پیشنهاد خرید

کتاب داستان های دانک و اگ

تومان 197,000تومان 197,000خرید و مطالعه

بریندن تالی و ازدواج مصلحتی

با این که گفته می‌شود هاستر تالی لج‌باز و خودرأی بود؛ اما بریندن هم دست‌کمی از وی نداشت. هاستر تالی عادت داشت که همیشه ازدواج‌هایی مصلحتی میان اعضای خاندان تالی و دیگر خاندان‌های مهم هفت‌اقلیم شکل دهد. برای همین فرزندان خود را به خاندان‌های مهمی چون استارک و اری داده بود. وقتی برای بریندن تالی هم یک چنین ازدواجی با بتانی ردواین ترتیب دید، بریندن عصبانی شد و تا سال‌ها با برادر خود قطع ارتباط کرد. در نهایت نیز تصمیم گرفت مجرد باقی‌مانده و از سر مصلحت ازدواج نکند.

هنگامی که در شورش رابرت به همراه هاستر و دیگر تالی‌ها به فتح پایتخت کمک کرد، همچنان خود را شوالیه‌ای مجرد و بی‌میل به زنان نشان می‌داد. برای همین وقتی خواهرش لایسا با جان ارن ازدواج کرد، بریندن تالی به‌عنوان شوالیه دروازه به سرزمین ارن فرستاده شد و توانست تا سال‌ها آن جا وفادارانه به خاندان ارن و پادشاه رابرت خدمت کند. کتلین استارک نیز هر زمان که به کمک یا مشورت کسی نیاز داشت سریعاً به یاد عموی وفادار و خوش قبل خود می‌افتاد و روانه سرزمین ارن می‌شد.

پیشنهاد خرید

کتاب پرنسس و ملکه

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

بریندن تالی در نبرد هفت اقلیم

آن چه باعث شده که ما در داستان‌های ترانه یخ و آتش با بریندن تالی آشنا شویم، سرپیچی وی از لایسا ارن و پیوستن وی به نبرد میان پادشاهان است. داستان ازاین‌قرار بود که وقتی جان ارن، شوهر لایسا و دست شاه به طرزی مشکوک کشته شد، لایسا و فرزندش از پایتخت به ارن فرار کردند و بریندن از آن‌ها حمایت کرد. بعدازاین قتل مشکوک، رابرت شاه به سراغ ادارد استارک یعنی شوهر کتلین که برادرزاده بریندن بود رفت و از وی خواست که دست جدید وی شود. ادارد استارک نیز وقتی به پایتخت رفت دچار سرنوشتی مشابه جان ارن شد و درنهایت توسط خاندان لنیستر اعدام شد. این اقدام باعث شد استارک‌ها و دیگر خاندان‌های مهم بر علیه لنیسترها شورش کنند.

بریندن تالی در نبرد هفت اقلیم
بریندن تالی در نبرد هفت اقلیم

زمانی که این نبرد بالا گرفت، لنیسترها لشکری به سرزمین تالی فرستادند و عملاً با تالی‌ها وارد نبرد شدند. بریند نیز از لایسا خواست که فرمان دهد لشکری از سرزمین ارن برای کمک فرستاده شود؛ اما لایسا مخالفت کرد. این‌گونه بود که بریندن همراه کتلین از سرزمین ارن به موت کیلین رفتند تا بتواند به نیروهای راب استارک پیوسته و در مقابل لنیسترها مقاومت کند. پیروزی‌های وی در نبردها نشان داد که راب استارک فرد درستی را برای فرماندهی بر نیروهای جنوبی انتخاب کرده است. بعد از مدتی هم تصمیم بر این شد که ادمور تالی که وارث ریورران بود و بلک فیش دل‌خوشی از وی نداشت، به‌عنوان داماد به خاندان فری‌ها پیشکش شود تا اتحاد فری و استارک ایجاد شود.

پیشنهاد خرید

کتاب شاهزاده سرکش یا برادر پادشاه

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

بریندن تالی در عروسی خونین

شبی که قرار بود ادمورد تالی و روزلین فری که یکی از دختران والدر فری بود ازدواج کنند، بریندن تالی با زره سر میز عروسی ظاهر شد و این نشان می‌داد که یک شوالیه همیشه آماده نبرد است؛ زیرا این عروسی در اصل یک تله بود. در این عروسی ادمور به اسارت گرفته شد، کتلین، راب و همسر راب و تمام افرادش که در عروسی بودند توسط فری‌ها و بولتن‌ها که با لنیسترها متحد شده بودند سلاخی شدند و تنها کسی که توانست جان سالم به در برد، بریندن تالی بود.

پیشنهاد خرید

کتاب آتش و خون

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

مقاومت بریندن تالی در برابر فری ها

بعد از حوادث عروسی خونین، بریندن تالی همچنان در ریورران به مقاومت در برابر نیروهای لنیستر و فری مقاومت کرد و هر چقدر که او را تهدید می‌کردند که برادرزاده‌اش ادمور را اعدام می‌کنند، تسلیم نمی‌شد. در نهایت جیمی لنیستر با ترفندی جالب توانست ریورران را از دست بریندن تالی بگیرد. جیمی ادمور را آزاد کرد تا به قلعه بازگردد؛ زیرا وی وارث اصلی ریورران بود و باید به فرمانش گوش می‌دادند. بعدازاین که ادمور وارد قلعه شد به بریندن دستور داد دروازه را بازکرده و بگذارد نیروهای لنیستر وارد شوند.

پیشنهاد خرید

کتاب رویایی از بهار

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

مرگ شرافتمندانه بریندن تالی

نیروهای لنیستر که وارد قلعه شدند، تنها بریندن تالی بود که در برابر آن‌ها مقاومت کرد. با این که جیمی لنیستر به وی اجازه داد که فرار کند و جان خود را نجات دهد، اما بریندن مرگ شرافتمندانه را ترجیح داد؛ زیرا یک شوالیه واقعی بود. در نبردی تن‌به‌تن بریندن تالی در برابر جیمی لنیستر شکست خورد و با افتخار بدون این که از آرمان‌هایش کوتاه بیاید کشته شد.

پیشنهاد خرید

کتاب بادهای زمستان

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

بریندن تالی در سریال بازی تاج و تخت

در سریال بازی تاج‌وتخت که اقتباسی بسیار قوی از داستان ترانه یخ و آتش است، نقش بریندن تالی را کلایو راسل بازی می‌کند. سرنوشت بریندن در سریال متفاوت از سرنوشتی که در داستان ترانه یخ و آتش برای وی ترسیم شده نیست. این سریال با پخش در شبکه HBO به مدت ۸ سال توانست به زیبایی تمام قدرت قلم جی. آر. آر. مارتین را به تصویر کشیده و ما را با دنیای ترانه یخ و آتش آشنا کند. سریال بازی تاج‌وتخت جزو برترین سریال‌های تاریخ بوده و امتیاز بسیار بالایی دارد. در فصل سوم و چهارم سریال ما با بلک فیش برخورد می‌کنیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

323 تعداد بازدید

دیدگاه ها

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید خالیخرید