نژاد مایارها در ارباب حلقه ها

مایار (Maiar) عنوان ارواحی را داشتند که به Ëa فرود آمدند تا به والار‌ها در شکل دهی به جهانی که نامش آردا است، کمک کنند. آن‌ها متعدد به نظر می‌رسیدند ولی تعداد بسیاری از آن‌ها نامگذاری نشدند، و تعداد کمی نیز در سرزمین میانه، شکل قابل مشاهده‌ای گرفتند. مایار‌ها عنوان آینور را هم داشتند زیرا از نظر فنی، هر آینو که در Ëa قابل مشاهده است و به عنوان والا شناخته نمی‌شود، مایا است.

ایلماره یکی از روسای مایار و کنیز ملکه واردا بود
ایلماره یکی از روسای مایار و کنیز ملکه واردا بود

تاریخ مایار

رؤسای مایاها Eönwë نام داشت، پرچمدار و منادی مانوه و ایلماره (Ilmare) ، کنیز واردا به حساب می‌آمدند. هر یک از مایار‌ها با یک یا چند والا خاص در ارتباط بودند و در واقع سهام مشابهی داشتند، اگرچه از قدرت کمتری برخوردار بودند. به عنوان نمونه، اوسه و اوینن، به عنوان ارواح دریا، به اولمو تعلق داشتند، در حالی که کورومو، که در سرزمین میانه با نام سارومان معروف شد، به اوله اسمیت تعلق داشت. ملیان هم به وانا و هم استه خدمت‌رسانی می‌کرد. دیگران شامل Mairon | مایرون (همان سائورون است)، همچنین در اصل از مردم آئوله، که بعد‌ها به عنوان سائورون معرفی شد. آیوندیل که در سرزمین میانه به راداگاست قهوه‌ای شناخته می‌شد و متعلق به مردم یاوانا بود. اولورین که عنوان خردمندترین مایا را داشت و به نام گندالف نیز شناخته می‌شود، به مانوه و واردا تعلق داشت.

اوسه یک مایا از دریاهای داخلی بود که با اولمو مرتبط بود
اوسه یک مایا از دریاهای داخلی بود که با اولمو مرتبط بود

شیوه‌های دومی او را اغلب به خانه نیه‌نا می‌برد و از آن‌ها ترحم و شکیبایی را یاد گرفت که شاید به او در نبرد‌های بعدی‌اش برای اتحاد ساختن مردم آزاد کمک کند. سرزمین میانه در مقابل توانایی قدرت سائورون. جادوگران آبی برای اینکه سائورون را به چالش بکشند به شرق سفر کردند ولی هرگز به غرب برنگشتند و هیچ خبری هیچ وقت از آن‌ها نرسید و سرنوشت آن‌ها مشخص نیست. بالروگ‌ها که عنوان مایار را داشتند از طریق ملکور فاسد شده بودند، درست مثل سائورون. والا در ارتباط با آن‌ها نامعلوم است.

ظاهر مایاها

حضور مایار به شکل بدون پوشش (ناپیدا) بود. با این وجود، خانواده‌های مایار که از طریق ملکور (امائار: یک کلمه کوئنیایی است) ویران شده بودند، وقتی نامرئی نمی‌شدند، بوی بدی از خود منتشر می‌کردند، به همین خاطر است که اومایار در زمان فریب دادن یا متقاعد کردن الدار، به هیچ وجه بدون لباس ظاهر نمی‌شد.

آیوندیل همان راداگاست قهوه ای است از جادوگران سرزمین میانه
آیوندیل همان راداگاست قهوه ای است از جادوگران سرزمین میانه

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید خالیخرید