خاندان فینارفین از نوادگان و پیروان فینارفین به حساب می‌آید، عنوان سومین پسر پادشاه نولدورین، فینوه را داشت. برخی اوقات از آن به عنوان خاندان فینرود که در سرزمین میانه جای گرفته است، یاد می‌شد.

پیشنهاد خرید

خرید و دانلود کتاب هابیت

تومان 99,000تومان 99,000خرید و مطالعه

تاریخچه الف های خاندان فینارفین

خاندان فینارفین شاخه ای از خاندان سلطنتی نولدورین شناخته می‌شد که از طریق فینارفین، یعنی سومین پسر پادشاه فینوه و همسر دومش ایندیس از وانیار تشکیل شد. فینارفین به تنهایی از خواهر و برادرش خصوصیات وانیارین مادرش، از جمله موهای طلایی را به ارث برده است و بسیاری از نوادگان او این خصوصیت را داشتند. نوادگان فینارفین همچنین به خاطر داشتن خون هر سه طایفه الف که خون نولدور و وانیار را از خود فینارفین و خون تلرین را از همسرش ایرون به ارث برده بودند، قابل شناخت بودند.

در طول تبعید نولدورها، فینارفین در ابتدا گروهی از مردم خود را هدایت کرد تا والینور را ترک کنند. با این وجود، فینارفین در نهایت پس از شنیدن تقدیر ماندوس (پیشگویی شمال) پشیمان شد و با وحشت از اقدامات برادرش فئانور در رهبری قتل قوم ائارون (مادر فین‌رود و گالادریل) بازگشت. پس از آن، فینارفین عنوان پادشاه نولدور را به دست آورد که در والینور باقی ماند. داستان الف ها در کتاب برن و لوتین، کتاب سقوط گاندولین و کتاب سیلماریلیون گفته شده است که خواندنشان شما را از بسیاری از داستان الف ها آگاه می کند.

داگور براگولاخ
داگور براگولاخ

با این وجود، فرزندان فینارفین در حالی که از شخصی همچون فئانور هراس داشتند به خاطر دوستی خود با خاندان فینگولفین و به این دلیل که قصد داشت قلمروهایی را برای حکومت و نظم در سرزمین میانه ادامه دهند. به همین دلیل، برخی از خاندان فینارفین به عنوان خاندان فین‌رود شناخته می‌شد، زیرا فین‌رود عنوان پسر ارشد فینارفین را داشت که آن را در سرزمین میانه رهبری می‌کرد. در سرزمین میانه، فرزندان فینارفین، به تنهایی در میان پادشاهان بزرگ نولدور، به خاطر خویشاوندی خود با پادشاه الو تینگول توسط مادرشان، اجازه ورود به قلمرو دوریات را داشتند.

با رسیدن به اواخر عصر اول، فینرود قلمرو نارگوتروند (یغمای تالارهای ناروگ) را تشکیل داد و به عنوان پادشاه آن شهر بزرگ سلطنت کرد. پس از به دست گرفتن سلطنت نارگوترون، فین‌رود برادرزاده خود اورودرت را به عنوان نگهبان صندلی سابق خود در تول سیریون (جزیره‌ای که میناس تی ریت بلریاند در آن قرار داشت) منصوب کرد. در این زمان، برادران کوچکتر فینرود، آنگرود (پدر اورودرت) و آگنور ارتفاعات دورتونیون را مقابل آنگباند (جهنم آهن) نگه داشتند. کوچکترین فرزند فینارفین، یعنی گالادریل (الفی سلطنتی از خاندان‌های نولدور) که بزرگترین زنان الف و بزرگ‌ترین نولدورها به جز شاید فئانور شناخته می شد با برادرش بین دوریات و نارگوتروند سکونت می‌کرد، ولی در نتیجه با شاهزاده سیندارین سلبورن در دوریات ازدواج کرد.

تاریخچه خاندان فینارفین
تاریخچه خاندان فینارفین

آنگرود و آگنور هر دو در جریان داگور براگولاخ به قتل رسیدند و اورودرت از طریق نیروهای مورگوت از تول سیریون بیرون رفت و به فینرود پناه برد. چند سال بعد، فینرود نایب السلطنه نارگوتروند را به ارودورث سپرد تا به سوگند خود به خاندان بئور عمل کند. پس از مرگ فینرود، اورودرث عنوان پادشاهی نارگوترون را کسب کرد، ولی چند سال بعد در طی نابودی نارگوترون به همراه دخترش فیندویلاس کشته شد. با این وجود، پسرش گیل گالاد جان سالم به در برد. پس از مرگ تورگون در طول نابودی گوندولین، پادشاهی عالی نولدورها از خاندان فینگولفین به گیل گالاد از خاندان فینارفین انتقال پیدا کرد، به‌عنوان پسر ارشد از نسل فینوه که هنوز در سرزمین میانه ساکن بودند. در طول نبرد خشم، شاه فینارفین، نولدورها را به عنوان بخشی از ارتش والار علیه مورگوت لرد تاریک رهبری کرد، ولی در پایان نبرد به والینور برگشت.

پس از سرنگونی مورگوت، گیل گالاد مردم خود را از بلریاند خارج کرد و قلمرویی را در لیندون به وجود آورد که در آنجا بیش از هر پادشاه قبلی نولدور در سرزمین میانه سلطنت کرد. در عصر دوم، خاندان فینارفین تا تولد دختر گالادریل، سلبریان ادامه پیدا کرد. پس از ساخت حلقه‌های قدرت، به گیل‌گالاد ویلیا (حلقهٔ سوم) و گالادریل به ننیا (حلقهٔ دوم) هدیه داده شد، زیرا آنها قدرتمندترین الدارها و بهترین موقعیت برای محافظت از حلقه‌ها در وقابل سائورون شناخته می‌شدند. در حالی که گیل-گالاد ویلیا را قبل از مرگش در پایان نبرد آخرین اتحاد به الروند انتقال داد، گالادریل همچنان به کنترل ننیا در عصر سوم به عنوان بانوی حاکم لوتلورین ادامه داد. در این عصر، خط فینارفین با تولد الروهیر، الادان و آرون تا سلبریان ادامه پیدا کرد. در همان زمان، با توجه به اینکه گیلدور اینگلوریون (الفی از خانگیان فین‌رود) ادعا می‌کرد که از خاندان فینرود است، پیروان خاندان فینارفین جزو گروه‌های سرگردان الدار بودند که در سرزمین میانه ساکن بودند.
صرف نظر از این، اینطور به نظر می‌رسید که خاندان فینارفین سرانجام در شروع عصر چهارم هنگامی که گالادریل به سمت غرب حرکت کرد، به والینور برگشت. با این وجود، با انتخاب آرون برای فانی شدن، خون خانواده فینارفین در سرزمین میانه از طریق فرزندان فانی او ادامه یافت.

یکی از افراد خاندان فینارفین
یکی از افراد خاندان فینارفین

این مطلب را به اشتراک بگذارید

606 تعداد بازدید

دیدگاه ها

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید خالیخرید